VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB

KNOTT SLÄPVAGNSDELAR

VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB

VDPM BÅTTRAILERS

VAN DAM PRODUCTIONS & MATERIALS EUROPE AB

Samarbete med Svea ekonomi

Delbetala ??

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi har vi möjlighet att erbjuda dig som kund att dela upp ditt köp och istället betala lite varje månad, smart och förmånligt !!

Privatkunder:
-  3 Mån Räntefri
-  6 Mån Räntefri
- 12 Mån Räntefri
- 18 Mån Räntefri
- 24 Mån Räntefri

Eller:
12, 24, 38 & 48 Mån Lån

Avgifter tillkommer.

Företagskunder:
Begär offert.

Kontakta oss hur det fungerar eller om Ni har frågor.

Hos oss kan du betala med Swish.

Hos oss kan du betala med Swish !!

"Så smidigt och enkelt."

Kontakta oss hur det fungerar eller om Ni har frågor.

SLÄPVAGNS-
KALKYLATOR


Transportstyrelsens släpvagnskalkylator.

Transportstyrelsens släpvagnskalkylatorn har utvecklats för att hjälpa Er att ta reda på om Ni får dra en specifik släpvagn eller båttrailer med Er bil.

Tjänsten är ett hjälpmedel - det är Ni som ansvarar för att Ni framför dina fordon på ett lagligt sätt även när släpvagnskalkylatorn ger klartecken för fordonen.

Kontakta oss och kolla på förhand !!

Garantivillkor


För att garantin skall gälla krävs det att man följer föreliggande skötsel- och bruksanvisningar
(även muntliga) ovillkorligt!


Vi ger våra släpvagnar ett (1) års garanti på delar och fem (5) års garanti på ramen (svetsning /
galvning) till följande villkor (nedan kallat: garanti):

 1. Garantiperioden börjar fr.o.m. släpvagnens överlämnande till slutkunden och varar i ett (1) år (eller fem (5) år om det gäller ramen). Tillverkaren garanterar att, under garantiperioden, släpvagnen är fri från material- och produktionsfel utifrån dagens teknologiska läge. Vid upptäckt av eventuella material- och produktionsfel åtar sig tillverkaren att åtgärda dessa på egen bekostnad.
 2. Garantin gäller inte om:
  1. Köparen inte har informerat säljaren om fel på släpvagnen utan dröjsmål och inte lämnat tillfälle för köparen att kontrollera felet och åtgärda det ofördröjligen. Skyldigheten att utan dröjsmål informera om felet anses som icke uppfylld om säljaren inte har informerats om felet senast inom tre (3) arbetsdagar från felets upptäckt;
  2. Släpvagnen har hanterats i strid mot driftbestämmelser eller använts med en totalvikt som överstiger det tillåtna;
  3. Om släpvagnen har reparerats eller servats eller byggts om av annan än en, av tillverkaren eller säljaren auktoriserade serviceverkstad;
  4. Köparen inte har följt villkoren för släpvagnens användning och/eller service. Tider som anges av tillverkaren gäller endast vid släpvagnens användning under normala förhållanden. Extrema användningsförhållanden (belastning under längre tid än normalt, hård belastning av släpvagnen på undermåliga vägar mm) förutsätter tätare underhållsintervaller.
 3. Garantin omfattar inte:
  1. Släpvagnens normala slitage och fel som har orsakats av miljöpåverkan;
  2. Galvningens naturliga mattning och skrovlighet på grund av väderpåverkan samt rostbildning på grund av mekaniska skador;
  3. Normal service samt diverse vätskor som används vid service- och reparationsarbeten.
 4. Tillverkaren åtar sig att kostnadsfritt åtgärda alla material- eller produktionsfel som omfattas av garantin. Felen åtgärdas på ett av tillverkaren valt sätt enligt följande:
  1. Den defekta släpvagnsdelen repareras;
  2. Den defekta släpvagnsdelen byts ut mot ny släpvagnsdel.
 5. Om tillverkaren har bytt ut en defekt släpvagnsdel mot ny, överlämnas den utbytta släpvagnsdelen i tillverkarens ägo.
 6. Vid montering av nya detaljer på släpvagnen i samband med garantin upphör garantitiden för dessa detaljer samtidigt med upphörande av den allmänna garantitiden för släpvagnen enligt punkt 1.
 7. Åtgärdande av fel som upptäcks under garantitiden ordnas av försäljningskontoret eller återförsäljaren som har sålt släpvagnen. För varje garantiärende upprättas skriftlig reklamation.
 8. Transport av släpvagnen eller delar till verkstaden som ansvarar för garantireparationer sker på köparens bekostnad.
 9. Om behov för kompletterande service uppstår under garantireparationer, måste försäljningskontoret eller återförsäljaren som ansvarar för felens åtgärdande informera köparen om det. Kostnader i samband med kompletterande servicearbeten bärs av köparen.
 10. Köparens utgifter för släpvagnshyra, lönekrav från de anställda, förlorad inkomst och utebliven vinst mm på grund av släpvagnens garantireparationer ersätts inte.